حضور شما را گرامی میداریم

   

جهت ثبت نام

مبلغ يك ميليون تومان   
 (1 ميليون تومان )   

اگر از وچر تایید شده استفاده مینمایید 
مبلغ پانصد هزار تومان
(500 هزار تومان)
  

 به شماره حساب شبا 

 IR870170000000109923520002  یا  

شماره كارت شتاب       

   6037-9918-9951-7894    

  بنام موسسه مطالعات بازارهای بین الملل کیمیا 
وتصوير فيش واريزي 
همراه با يك قطعه عكس 4*6
وكپي كارت ملي به
شماره واتساپ 09121131899  ارسال فرمائيد 
تا ورود شما به کانال آموزش تائید و به شماره تلفن همراه شما ارسال شود


در اين دوره تلگرامي صوتي

طراحي برنامه ريزي ومديريت نمايشگاه

ها ی بین المللی واكسپو هاي جهانی و

دریافت یک کتاب مجازی 


همراه با دریافت گواهینامه

تخصصی وکاربردی پایان دوره


با تائید کد 10 رقمی در سایت

خانه بازرگانان بین الملل در سراسر جهان 


شما ميتوانيد بعد از گذراندن یک دفتر کار
مجازی در نمایشکاه مجازی بین الملل ایران
داشته باشید 

  ضمنا با دریافت گواهینامه شما در سمینار
همایش سالانه مهمان ما خواهید بود